Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Quentin Durward

Scott, Walter: Quentin Durward, (1825, roman, engelsk) EMP1223 BD4:sp485
af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
oversat af Andreas C. Rasmussen
Detaljer
Quentin Durward. En romantisk Skildring. I tre Dele. Overs. af Andreas Rasmussen. ♦ 1825. Deel 1-3, 230 + 286 + 318 sider
originaltitel: Quentin Durward, 1823
Oversigt over andre udgaver:
1837-38 i: Samlede Skrifter [20-21] Senere udgave: Qventin Durward. En historisk Fortælling. Overs. af Fr. Schaldemose. ♦ 1837-38. Deel 1-2, 379 + 412 sider
1861 i: Samlede Romaner [10] Senere udgave: Quentin Durward. En Fortælling. Overs. af L. Moltke. ♦ 1861. 668 sider
1882 i: Udvalgte Fortællinger [2] Senere udgave: Quentin Durward. Med 4 Illustrationer i Tontryk. ♦ 1882. 191 sider + 4 tavler
1882 Senere udgave: Quentin Durward. Anden Udgave. Overs. af Fr. Winkel Horn. ♦ 1882. 554 sider
1884 i: Romaner [2] Senere udgave: Quentin Durward. Roman. Overs. af Fr. Winkel Horn. Med 152 Afbildninger. ♦ 1884. 579 sider
1944 Senere udgave: Quentin Durward. Overs. af L. Moltke. Revideret og bearb. af Johs. Th. Thranholm. 2 Bind. Kbh., Det danske Forlag, 1944. 256 + 252 sider
1948 Senere udgave: Quentin Durward

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.