Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Peregrine Pickles Tildragelser

Smollet, Tobias: Peregrine Pickles Tildragelser, (1787-95, roman, engelsk) EMP1291 BD4:sp486
af Tobias George Smollett (1721-1771, sprog: engelsk)
oversat af Johann Clemens Tode
illustrationer af Daniel Niklaus Chodowiecki (1726-1801, sprog: tysk)
Detaljer
Peregrine Pickles Tildragelser. Overs. af Engelsk [ved J.C. Tode]. Med Kobber efter Chodoviecke. ♦ Kbh., 1787-95. Deel 1-4, (xvi + 268) + 311 + 300 + 252, illustreret med 4 tavler
kollaps Noter
 note om oplag Andet Oplag, 1797-1817. (xvi + 271) + ? + 260 + 218, illustreret med 4 tavler.
 note til oversat titel Ifølge Bibliotheca Danica mangler 2. del betegnelsen "2. Oplag" og har udgivelsesåret 1791.
 note til oversat titel Foran i hver del: Forord [signeret: J.C. Tode].
 note til oversat titel Oversættelsen er bearbejdet og forkortet.
Oversigt over andre udgaver:
1769 1. udgave: Begebenheiten des Peregrine Pickels. Worinne zugleich die Geschichte eines vornehmen Frauenzimmers enthalten ist. Aus dem Englischen übersetzt. Vier Theile. Zweyte Auflage. ♦ Leipzig. verlegts Heineck und Faber Buchh. in Koppenhagen, 1769. 1--4. Theil

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.