Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Originale romantiske Fortællinger

Wildt, Johannes: Originale romantiske Fortællinger, (1834, roman, dansk) BDsupp:sp816
af Joh. Wildt
Detaljer
Originale romantiske Fortællinger. Kbh., 1834. [Bind 1-7]
kollaps Indhold

[1] Wildt, Johannes: Lysesaxen. En Fortælling fra Korstogenes Tider. ♦ Kbh., 1834 (1834, roman)
[2] Wildt, Johannes: Jutta, Prindsesse af Danmark. Kbh., 1834 (1834, tekster)
1825 indgår i: Romantiske Fortællinger [a] 1. udgave: Jutta, Prindsesse af Danmark. Erik Plougpennings yngste Datter
kollaps Noter
 note til titel [Nyt Oplag?] 1840.

[3] Wildt, Johannes: Dobbeltsynet. Kbh., 1834 (1834, roman)
[4] Wildt, Johannes: Hother og Maria. Kbh., 1834 (1834, roman)
[5] Wildt, Johannes: Den qvindelige Tugthuusfange eller de betydningsfulde Ord (1834, roman)
1842 Senere udgave: Den qvindelige Tugthuusfange. En Criminalhistorie. Ny Udg. ♦ Bogtr. Jacobsen, 1842
1860 i: Samlede romantiske Fortællinger [5b] Senere udgave: Den qvindelige Tugthuusfange

[6] Wildt, Johannes: Thyra Dannebods Fosterdatter eller: Hedningen og den Christne. Kbh., 1835 (1835, roman)
1825 indgår i: Romantiske Fortællinger [b] 1. udgave: Thyra Dannebods Fosterdatter eller Hedningen og den Christne

[7] Wildt, Johannes: Den levende Begravne. En Scene fra Pesten i Kjøbenhavn (1834, roman)

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.