Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Onkel Thomas

Stowe, Harriet B.: Onkel Thomas, (1853, roman, engelsk) EMP1318
af Harriet Beecher Stowe (1811-1896, sprog: engelsk)
oversat af Otto Heinrich Schädtler
Detaljer
Onkel Thomas eller Negerlivet i Amerikas Slavestater. Overs. fra den nordamerikanske Original af Schädtler. ♦ A.F. Høst, 1853. XIV + 616 sider
originaltitel: Uncle Tom's cabin, 1852
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom 1852-53 i syv hefter.
 note til oversat titel Annonce i Adresseavisen 22-10-1852: Onkel Thomas eller en christen Slaves Historie, oversat af Adjunct P. Blicher. 1ste Hefte udkommer om nogle Dage. Bestillinger modtages af Forlæggeren. [signeret: Andr. Fred. Høst].
 note til oversat titel Adresseavisen 17-11-1852: Om nogle Dage udkommer 1ste Hefte (Priis 8 sk) af: Onkel Thomas. Efter H.B. Stowe ved Capitain Otto v. Schädtler.
Da jeg, ved mine forlængst indrykkede og gjentagne Collisions-Bekjendtgjørelser, ikke har kunnet forhindre at vor lille Literatur faaer 2 Oversættelser af dette Værk, leverer jeg dem, der subskribere paa min, omhyggeligt oversatte og smukt udstyrede, Udgave, denne indtil Nytaar for omtrent Halvdelen af den Priis, dHrr. Iversen og Lose & Delbanco maatte bestemme for den hos dem udkommende Oversættelse. [Signeret: Andr. Fred. Høst, Kongens Nytorv 206].
 note til oversat titel Adresseavisen 2-12-1852: Hos Andr. Fred. Høst, Kongens Nytorv 206, er udkommet: Onkel Thomas. 1ste Hefte. 8 sk.
 anmeldelse Flyve-Posten, 1852, nr. 371 [anmeldelse].
Oversigt over andre udgaver:
1856 Senere udgave: Onkel Toms Hytte eller Negerliv i de amerikanske Slavestater. Overs. af P. V. Grove. ♦ Pio, 1856. 849 sider
1868 Senere udgave: Onkel Toms Hytte eller Negerliv i de amerikanske Slavestater. Overs. fra Engelsk. [2. Udgave]. ♦ Pio, 1868. 624 sider
1884 Senere udgave: Onkel Toms Hytte. Fortælling. Bearbejdet for Ungdommen ved Br. Hoffmann. ♦ [1884]. 173 sider + 1 farvelagt tavle
1897 Senere udgave: Onkel Toms Hytte. Ved Zakarias Nielsen. Med 36 Tegninger af Poul Steffensen. ♦ H. Hagerup, 1897. 376 sider
1905 Senere udgave: Onkel Toms Hytte. M. 35 Tegn. af P. Steffensen. 3. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1905. 380 sider, illustreret
1905 Senere udgave: Onkel Toms Hytte. Fortælling. For Ungdommen. Nyt Oplag. ♦ J. Erslev, 1905. 176 sider
1905 Senere udgave: Onkel Toms Hytte. Ved Z. Nielsen. Pragtudgave. M. Illustr. af P. Steffensen. ♦ Chr. Erichsen, 1905. 334 sider, illustreret
1905 Senere udgave: "Onkel Toms Hytte". Fortælling fra Slavelivet i Amerika. Frit bearb. for Ungdommen af Palander. ♦ Strandberg, 1905. 36 sider
1906 Senere udgave: Onkel Toms Hytte. Udg. af M. Markussen. M. Illustr. af H. Verder. ♦ E. Jespersen, 1906. 200 sider, 8 billeder
1909 Senere udgave: Onkel Toms Hytte. Af H. Becher Stove. Paa ny bearbejdet af E. Wermund. ♦ København, Kunstforlaget "Danmark" (Bogforlaget) [ikke i boghandlen], 1909. 334 sider
1910 Senere udgave: Onkel Toms Hytte. I Overs. ved Aslaug Mikkelsen. ♦ John Martin, 1910. 174 sider
1912 Senere udgave: Onkel Toms Hytte. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1912. [Bind] I-II, 128 + 128 sider
1914 Senere udgave: Onkel Toms Hytte. ♦ Forlaget "Europa" [ikke i boghandlen], 1914. 284 sider
1920 Senere udgave: Onkel Toms Hytte. Udg. af M. Markussen. M. Illustr. af Axel Mathiesen. ♦ E. Jespersen, 1920. 192 sider, illustreret
1923 Senere udgave: Onkel Toms hytte. (På norsk ved Maud Debes). ♦ Kristiania, Gyldendal, 1923. 152 sider, 8 tavler
1923 Senere udgave: Onkel Toms Hytte. Paa norsk ved Clara Thue Ebbell. ♦ Kristiania, Lutherstiftelsens Forlag (Lohse [Kommission for Danmark]), 1923. 258 sider, illustreret
1923 Senere udgave: Onkel Toms Hytte. Paa Dansk ved C. Th. Meldal. ♦ Gyldendal, 1923. 158 sider, illustreret og 8 talver
1928 Senere udgave: Onkel Toms Hytte. 4. omarb. Udg. ♦ Jespersen & Pio, 1928. 218 sider, 8 tavler. Pris: kr. 3,00
1943 Senere udgave: onkel Tomip igdlúngua. [Onkel Toms Hytte]
1944 Senere udgave: Onkel Toms Hytte
1945 Senere udgave: Onkel Toms Hytte. Paa Dansk ved Zakarias Nielsen. Med Tegninger af Poul Steffensen. Erichsen, 1945. 272 sider, illustreret
1946 Senere udgave: Onkel Toms Hytte. Overs. og bearbejdet af O. Galløe. Ill. af Erik Stockmarr. Schous Fabrikker, 1946. 150 sider, illustreret
1946 Senere udgave: Onkel Toms Hytte. Overs. og bearbejdet af Rebekka Rasmussen. Ill. af Primus Nielsen. ♦ Ungdommens Forlag, 1946. 192 sider, illustreret
1946 Senere udgave: Onkel Toms Hytte. Overs. efter »Uncle Tom's cabin« af Helmuth Andersen. [Ny Udg.]. Hernovs Forlag, 1946. 266 sider
1948 Senere udgave: Onkel Toms Hytte. [Ny Udg.]. Overs. efter »Uncle Tom's cabin« af Helmuth Andersen. Korch, 1948. 254 sider
1970 Senere udgave: Onkel Toms hytte. ♦ Forlaget I.K., [1970]. [47] sider, illustreret
1971 Senere udgave: Onkel Toms hytte. Genfortalt af Niels H. Jespersen. ♦ Grønbech, 1971. 95 sider, illustreret
1974 Senere udgave: Onkel Toms hytte. Ved Else Schiøler. Ill.: Oskar Jørgensen. 4. udg. ♦ Gad, 1974. 164 sider, illustreret. (Gads Lette Klassikere)
1975 Senere udgave: Onkel Toms hytte. På dansk ved Grete Juel Jørgensen. Ill. af Gianni. ♦ Lademann, 1975. 140 sider, illustreret

Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.