Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Oldgranskeren

Scott, Walter: Oldgranskeren, (1824, roman, engelsk) EMP1218 BD4:sp485
af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
oversat af Christian Werner Hviding
Detaljer
Oldgranskeren. Fortælling. Overs. fra Engelsk ved C. W. Hviding. ♦ 1824. Deel 1-3, 236 + 250 + 262 sider
originaltitel: The antiquary, 1816
Oversigt over andre udgaver:
1856-58 i: Samlede Skrifter [38-39] Senere udgave: Oldgranskeren. En romantisk Fortælling. Overs. fra Engelsk. ♦ 1856-58. Deel 1-2, 341 + 362 sider
1864 i: Samlede Romaner [13] Senere udgave: Oldgranskeren. En Fortælling. Oversat fra Engelsk af L. Moltke. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsen, 1864. 591 sider

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.