Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Odins Miød

anonym [Wolff, Odin]: Odins Miød, (1790, digte, dansk) BD4:sp254
af Odin Wolff
Detaljer
Odins Miød eller allerunderdanigst Ledings-Sang efter gammel Maade paa Indtogs-Festen i Kiøbenhavn Dagen den 14. Sept. 1790. Kbh., [u.A.]
kollaps Noter
 note til titel Hertil hører: Tillæg. En noget nøyere Ordforklaring over forestaaende Linier af Kong Magni Vers saa godt som jeg forstaaer det. U.St., u.A. 2 Blade.

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.