Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Odeum

antologi: Odeum, (1839-41, digte, dansk) BDsupp:sp770
udgiver: J.C. Richter
digte af Steen Steensen Blicher
Detaljer
Odeum eller: Den lille Declamator. Et Udvalg af yndede, alvorlige og lunefulde Declamationsstykker, comiske Digte m. m. ... Samlet og udgivet af J. C. Richter. ♦ Kjøbenhavn, 1839-40. 6 bind
kollaps Noter
 note til titel Fulde undertitel: Et Udvalg af yndede, alvorlige og lunefulde Declamationsstykker, comiske Digte m. m. passende til behagelig Underholdning saavel for Damer som Herrer, at foredrage i selskabelige Kredse.
 note til titel Hertil findes: Supplement til den lille Declamator, 1841.
Oversigt over andre udgaver:
1841 Samhørende, fortsættes af (2. del): Supplement til den lille Declamator. Samlet og udgivet af I. C. Richter. ♦ Kjøbenhavn, 1841. 2 Bind, 220 + 220 sider

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.