Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Oberon

Wieland, [Cph. Mart.]: Oberon, (1792, digte, tysk) BD4:sp277
af Christoph Martin Wieland (1733-1813, sprog: tysk)
oversat af Fr. Stoud
Detaljer
Oberon. Et Heltedigt i 12 Sange, paa Dansk ved Frederik Stoud. Udgivet ved Selskabet til de skjønne Videnskabers Forfremmelse. Kbh., 1792
kollaps Noter
 Bog Luxdorphs dagbøger. Ved Eiler Nystrøm. Bind 1-2. Gad, 1915-30: [8-6-1780] Paa Reisen til Fredensborg læste jeg med Fornøielse Wielandts Roman paa Vers Oberon, skrevet med samme Geist som de øvrige, men kydskere.

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.