Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Nye Digte

Paludan-Müller, Fr.: Nye Digte, (1861, digte, dansk) 👓
af Frederik Paludan-Müller
Detaljer
Nye Digte. Paradiset. Kain. Benedict fra Nursia. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1861. [3] 252 sider
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side: Professor Martin Hammerich, Frembringeren af skjønne Værker, tilegnes Bogen med Høiagtelse og Venskab.
 note til titel Upagienret side: Indhold.
 note til titel Upagineret side: Rettelser.
 note om oplag Andet Oplag, 1862.
 url Fuld visning af teksten (2. Oplag) på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 anmeldelse Dagbladet Nr. 299 (22-12-1861), side 1-2 [Anmeldelse]  Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[1] Paludan-Müller, Fr.: Paradiset. Side [1]-121 (1861, digte)
kollaps Noter
 note til titel Side [122]: Uagtet foranstaaende Digt, Paradiset, er at betragte som afsluttet, kunde det naturligviis dog fortsættes med Slangen i Paradiset, og mellem begge Delene vilde da Forfatterens ældre Composition,.
 note til titel Lucifers Fald, finde sin Plads. Med hensyn til Slutningsordene i Lucifers Monolog i 2den Act bringes her "Viisdoms-Bogens 2 Cap. 24 V. i Erindring.

[123] Paludan-Müller, Fr.: Kain eller Vredens Barn. Side [123]-49 (1861, digte)
[151] Paludan-Müller, Fr.: Benedict fra Nursia og hans Amme. Side [151]-252 (1861, digte)
1872 indgår i: Sex Digte [d] Senere udgave: Benedict fra Nursia. Side 257-329
1893 Senere udgave: To Digte. Abels Død. Benedikt fra Nursia. Med Oplysninger udgivet af "Dansklærerforeningen" ved H. Trier. ♦ København, Det Reitzelske Forlag (George C. Grøn), 1893. 104 sider
1893 Senere udgave: Benedict fra Nursia
1899 indgår i: Fire Digte [1s001] Senere udgave: Benedict fra Nursia og hans Amme. Side [1]-22
1914 Senere udgave: Benedikt fra Nursia
1929 Senere udgave: Benedict fra Nursia og hans Amme. Fest-Udgave. Med en Indledning ved Peter Schindler. ♦ Gyldendal, 1929. 98 sider, 1 tavle. Pris: kr. 4,00

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.