Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Noveller

Sand, George: Noveller, (1837, roman, fransk) EMP3971 BDsupp:sp831
af Aurore Dudevant (1804-1876, sprog: fransk)
udgiver: A.P. Liunge
Detaljer
Noveller. Udg. af A. P. Liunge. ♦ 1837. [Bind I]-III, 220 + 328 + 328 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Kun bind 2 findes på Det kongelige Bibliotek.
kollaps Indhold

[1] Sand, George: Leone Leoni. 220 sider (1837, roman)
originaltitel: Leone Leoni, 1834
1838 Senere udgave: Leone Leoni. Novelle. ♦ 1838. 220 sider
kollaps Noter
 note til titel Titel og sidetal ifølge annonce i Adresseavisen 12-4-1837.
 url Fuld visning af den franske tekst på:  Link til ekstern webside Internet Archive

[2] Sand, George: André. Novelle. 328 sider (1837, roman)
originaltitel: André, 1835
kollaps Noter
 url Fuld visning af den franske tekst på:  Link til ekstern webside Internet Archive

[3a] Sand, George: Simon Féline (1837, roman)
originaltitel: Simon, 1836
kollaps Noter
 url Fuld visning af den franske tekst på:  Link til ekstern webside Internet Archive

[3b] Sand, George: Metella (1837, roman)
originaltitel: Metella, 1834
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i samlingen: Romans et nouvelles, 1834.
 url Fuld visning af den franske tekst på:  Link til ekstern webside Internet Archive

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.