Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Nogle Digte

Winther, Christian: Nogle Digte, (1835, digte, dansk) BDsupp:sp781 👓
af Chr. Winther
Detaljer
Nogle Digte. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1835. [2] + 238 + [3]
kollaps Noter
 note til titel To upaginerede sider: Indhold.
 note til titel Side [239-40]: Anmærkninger.
 note til titel Side [241]: Rettelser.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
Oversigt over andre udgaver:
1852 Senere udgave: Nogle Digte. 2. Udg. ♦ C.A. Reitzel, 1852. 8 + 238 + 2 sider
kollaps Indhold

[s022] Rückert, Fr.: To Digte efter det Tydske. Side 22-24 (1835, digte)
af Friedrich Rückert (1788-1866, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Indhold: Guldalderen (Guldalderen er ei forsvundet). Faunen (Til Faun mig Himlen skabde).

[s075] Winther, Christian: Flugten til Amerika. Side 75-79 (1835, digte)
1900 Senere udgave: Flugten til Amerika. M. Illustr. af Alfred Schmidt. ♦ Gyldendal, 1900. 16 sider, illustreret (kvartformat)
ca. 1930 Senere udgave: Flugten til Amerika. Tegninger af Agnes Willadsen. ♦ [12] sider, illustreret
1942 Senere udgave: Flugten til Amerika
1961 Senere udgave: Flugten til Amerika. Træsnit af Herman Stilling
kollaps Noter
 note til titel Første linie: Dengang da jeg var en lille Een.
 note til titel Kendt citat: Guldet det ligger dig for din Fod / du bukker dig kun for at faa 'et.
 note til titel De sidste linier: Jeg drukned min Sorg og fandt min Trøst / paa Bunden af Sagosuppen.
 Litteraturliste Medtaget på: 100 danske børnebøger 1555-2008  Web link link til hele listenKommentar til listen: især billedbogsudgaven 1900.

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.