Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Nina

Heiberg, Johan Ludvig: Nina, (1823, dramatik, dansk) BD4:sp319
af Johan Ludvig Heiberg
Detaljer
Nina eller Den Vanvittige af Kierlighed. Skuespil i fem Acter. ♦ Kiøbenhavn, trykt og forlagt hos Andreas Seidelin, 1823. 251 sider
kollaps Noter
 note til titel Side 1-4: Til min Fader [dedikationsdigt, signeret: Paris, den 16de November 1820].
Oversigt over andre udgaver:
1835 i: Samlede Skrifter [5b] Senere udgave: Nina. [2. omarbejdede udgave]
1848 i: Poetiske Skrifter [3b] Senere udgave: Nina
1862 i: Poetiske Skrifter [3c] Senere udgave: Nina. Side [175]

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.