Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Nei

Heiberg, Johan Ludvig: Nei, (1836, dramatik, dansk) BDsupp:sp786
af Johan Ludvig Heiberg
Detaljer
Nei. Vaudeville [i een Act]. ♦ Kjøbenhavn, I.H. Schubothes Boghandling, 1836. 80 sider
kollaps Noter
 note til titel Kristoffer Nyrop: Nej. Et motivs historie, 1891.  Link til ekstern webside urn.nb.no
Oversigt over andre udgaver:
1841 i: Samlede Skrifter [7c] Senere udgave: Nej
1849 i: Poetiske Skrifter [6d] Senere udgave: Nei
1862 i: Poetiske Skrifter [7c] Senere udgave: Nei. Side [247]
1895 i: Vaudeviller [3c] Senere udgave: Nei
1901 indgår i: Vaudeviller i Udvalg [d] Senere udgave: Nei
1911 indgår i: Udvalgte poetiske Skrifter [h] Senere udgave: Nei
1911 indgår i: Udvalgte Værker [c] Senere udgave: Nei
1914 i: Udvalgte Digterværker [2c] Senere udgave: Nei
1919 Senere udgave: Nej. Vaudeville i 1 Akt. Med Oplysninger udg. af Dansklærerforeningen ved F. Christensen. 2. gennemsete Udg. ved Axel Sørensen. Ja. Vaudevillemonolog. Fortsættelse af Nej. Første Gang opført paa Det kongelige Teater d. 24de Februar 1839. ♦ Gyldendal, 1919. 76 sider
1923 Senere udgave: Nej. Vaudeville i een Akt. 3. Udg. - Ja. Vaudevillemonolog. 2. Udg. Med Oplysninger udg. af Dansklærerforeningen ved Ferd. Christensen og Axel Sørensen. 3. Udg. ♦ Gyldendal, 1923. 76 sider. Pris: kr. 1,00
1932 i: Poetiske Skrifter [2b] Senere udgave: Nei

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.