Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Narcissus

anonym [Zeno, Apostolo]: Narcissus, (1763, dramatik, italiensk) BD4:sp421
af Apostolo Zeno (1668-1750, sprog: italiensk)
oversat af R. Soelberg
af Giuseppe Sarti
Detaljer
Narcissus. En musikalsk Hyrde-Spil, til at opføres paa den Kgl. Danske Skueplads, i Fastelavns-Tiden 1763. [Oversat af Rasm. Soelberg. Musiken af Jos. Sarti.] Kbh.
originaltitel: Il narciso, 1697
kollaps Noter
 url Den italienske libretto, trykt 1929.  Link til ekstern webside www.bibliotecaitaliana.it

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.