Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Nabofamilierne

Bremer, Fr.: Nabofamilierne, (1846, roman, svensk) EMP3283
af Fredrika Bremer (1801-1865, sprog: svensk)
oversat af Jens Christian Julin[-]Fabricius
Detaljer
Nabofamilierne. Overs. af Julin Fabricius. 2. Opl. ♦ Schubothe, 1846.
kollaps Noter
 note til oversat titel Annonceret i Adresseavisen 21-4-1846, som: Udkommen er: Nabofamilierne af Frederikke Bræmer, oversat af Julin Fabricius. Anden Udgave, complet, 1 Rbd. 32 sk.
Af Præsidentens Døttre er tidligere udkommen en lignende priisbillig Udgave, der faaes for 1 Rbd.
J.H. Schubothes Boghandel.
Oversigt over andre udgaver:
1837 1. udgave: Nabofamilierne. Af Forf. til "Præsidentens Døttre, Nina o.s.v." Overs. af det Svenske. ♦ Schubothe, 1837. Del 1-4, 176 + 145 + 169 + 168 sider

Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.