Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Mine Luners yngste Fostre

Kotzebue, A. v.: Mine Luners yngste Fostre, (1803-1804, novelle(r), tysk) EMP2280 BD4:sp461
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
oversat af Ludvig Ferdinand Bang
Detaljer
Mine Luners yngste Fostre. Frit overs. efter den tydske Original ved Ludvig Ferdinand Bang. ♦ 1803-04. Bd. 1-2, 270 + 271 sider
originaltitel: Die jüngsten Kinder meiner Laune, 1795
kollaps Noter
 note til titel På tysk udgivet i samlingen: Die jüngsten Kinder meiner Laune, 4, 1795.
 note til titel Med forfatterens kobberstukne portræt.
 note til oversat titel Bind 1, 4 upaginerede sider: Forerindring [af oversætteren].
 note til oversat titel Bind 2, 2 upaginerede sider: Til Læseren [af oversætteren].
kollaps Indhold

[1a] Kotzebue, A. v.: Prøvet Kjerlighed. En Fortælling (1803, novelle(r))
[1b] Kotzebue, A. v.: Diderots Samtale med Fru von Dxx fortalt af ham selv (1803, novelle(r))
[2a] Kotzebue, A. v.: Prøvet Kjerlighed. 2. Del (1804, novelle(r))
[2b] Kotzebue, A. v.: Abelard og Heloise (1804, novelle(r))

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.