Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Lars Larsen

anonym [Prahl, Niels]: Lars Larsen, (1758-77, roman, dansk) BD4:sp447
af Niels Prahl
Detaljer
Lars Larsen eller Aagerups selsomme Hændelser og forunderlige Tildragelser. En original dansk Roman i sex Bøger. ♦ Sorøe og Kbh., 1758-77
kollaps Noter
 note til titel 1. Bog, Sorø 1758, 2. Bog., Kbh., 1759, 3. Bog, Kbh., 1762. [4-6. Bog har særsk. Titelblad og egen fortløbende Paginering. Sst. o.A. [1777?]].
 note til titel 2. Oplag, Kbh., 1777.

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.