Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Landet forude

Paludan, Jacob og Erik Eberlin: Landet forude, (1928, dramatik, dansk)
af Jacob Paludan
af Eric C. Eberlin
Detaljer
Landet forude. Et Spil om Utopien. ♦ Hasselbalch, 1928. 171 + [1] side
kollaps Noter
 note til titel "Bogens Idé og adskillige Scener skyldes Erik Eberlin. Dette Arbejde afsluttedes Marts 1928, altsaa før de Begivenheder, der i den følgende Sommer gav Polaregnene en særlig og sørgelig Aktualitet" [dvs. Nobile-Katastrofen, jævnfør Umberto Nobile: Med "Italia" fra Rom til Nordpolen. Tillige med nogle ikke tidligere offentliggjorte aktstykker bl. a. vedrørende undersøgelses-kommissionen og dens dom, 1930].