Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Lammet iblandt Ulvene

Wall, Anton: Lammet iblandt Ulvene, (1802, roman, tysk) EMP2113 BD4:sp474
af Christian Leberecht Heyne (1751-1821, sprog: tysk)
oversat af Stephan Heger
Detaljer
Lammet iblandt Ulvene. En Babatelle. Overs. ved [Steph.] Heger. ♦ 1802. 88 sider
originaltitel: Das Lamm unter den Wölfen, 1800
kollaps Noter
 note til oversat titel Note på titelbladets bagside: Udsendtes som tillæg til "Korane" i stedt for som i originalen som tillæg til "Amathonte", der er udkommet på et andet forlag.

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.