Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Krøniker fra Canongate

Scott, Walter: Krøniker fra Canongate, (1828, roman, engelsk) EMP1233 BD4:sp486
af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
oversat af A.P. Liunge
oversat af Eccard Christopher Broager
Detaljer
Krøniker fra Canongate. Overs. efter den engelske Original, af A. P. Liunge og Broager. ♦ 1828. Bd. 1-2, 250 + 253 sider
originaltitel: Chronicles of the Canongate (1, 1-3), 1827
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 1-18: Indledning [signeret W.S.].
 url Fuld visning af den engelske tekst på:  Link til ekstern webside Project Gutenberg
Oversigt over andre udgaver:
1869 i: Samlede Romaner [18] Senere udgave: Fortællinger fra Canongate. I. De to Qvægdrivere. II. Den høilandske Enke. III. Lægens Datter. Overs. af L. Moltke. ♦ 1869. 329 sider
kollaps Indhold

[1s117] Scott, Walter: Enken i Høilandene. Side 117-260 (1828, roman)
originaltitel: The highland widow, 1827
1869 i: Samlede Romaner [18b] Senere udgave: Den høilandske Enke

[1s210] Scott, Walter: De tvende Qvægdrivere. Side 210-50 (1828, roman)
originaltitel: The two drovers, 1827
1869 i: Samlede Romaner [18a] Senere udgave: De to Qvægdrivere

[2s22] Scott, Walter: Districtschirurgens Datter. Side 22-249 (1828, roman)
originaltitel: The surgeon's daughter, 1827
1869 i: Samlede Romaner [18c] Senere udgave: Lægens Datter

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.