Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Karoline von Lichtenfeld

anonym [Unger, F. H.]: Karoline von Lichtenfeld, (1802, roman, tysk) EMP2936 BD4:sp474
af Friederike Helene Unger (1741-1813, sprog: tysk)
fejlagtig tillagt: Christian Leberecht Heyne (1751-1821, sprog: tysk)
af Isabelle de Montolieu (1751-1832, sprog: fransk)
oversat af Stephan Heger
Detaljer
Karoline von Lichtenfeld. En Fortælling i to Dele. Overs. ved [Steph.] Heger. ♦ Kbh., 1802. Del 1-2, 250 sider [fortløbende pagineret]
originaltitel: Caroline von Lichtfeld, eine Geschichte aus dem Französischen. Übersetzt von F.H. Unger, 1787
kollaps Noter
 note til titel Note på bagside af titelblad tillægger Anton Wall [ie: C.L. Heyne] forfatterskabet til dette anonyme skrift.
 note til original titel Udkom oprindelig anonym på fransk: [Montolieu, Isabelle de]. Caroline de Lichtfield, ou Mémoires extraits des papiers d'une famille prussienne, par Mme de ***, publié para le traducteur de "Werther" [ie: G. Deyverdun], 1785.
 note til oversat titel Den danske oversættelse følger den tyske af F.H. Unger.

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.