Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Karl von Elendsheim

Hedemann, H. J. C.: Karl von Elendsheim, (1792, roman, dansk) BD4:sp459
af Hartvig Johan Christoph Hedemann
Detaljer
Karl von Elendsheim oder Sinnlichkeit und Philosophie. ♦ Schleswig und Leipzig, 1792-96. 1-3. Theil
kollaps Noter
 note til titel 2-3. Theil har kun udgivelsessted: Schleswig.
 note til titel Neue Aufl. ♦ Schleswig, 1796. 2. Theil.

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.