Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Karl og Emilie

anonym: Karl og Emilie, (1802-03, roman, tysk) EMP3073 BD4:sp480
af anonym tysk (sprog: tysk)
oversat af C.J.V. Schwentzen
oversat af Hans Jæger
Detaljer
Karl og Emilie. Et Bidrag til Skildring over det sidste Aarhundredes filosofiske og politiske Sværmerier. ♦ 1802-03. Deel 1-2, (xii + 262) + 301 sider
originaltitel: Bittre Wahrheiten französischer Unfug in Niedersachsen, vorzüglich in Hamburg und umliegende Gegend ..., 1799
kollaps Noter
 note om oversættelse Del 1. Overs. af C.J.W. Schwentzen. Del 2. Overs. af H. Jeger.
 note til oversat titel Del 1, 2 upaginerede sider: Forerindring [signeret "Forlæggeren"].
 note til oversat titel Del 1, side iii-xii: [Fortale af forf.].

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.