Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Cantate opført i det harmon. Selskab i Anl. af dets 25. Aars Stiftelsesdag

Thaarup og Zink: Cantate opført i det harmon. Selskab i Anl. af dets 25. Aars Stiftelsesdag, (1803, digte, dansk) BD4:sp248
af Thomas Thaarup
musik af F.L.Æ. Kunzen
Detaljer
Cantate opført i det harmon. Selskab i Anl. af dets 25. Aars Stiftelsesdag d. 19. Junii 1803. Texten af T. Thaarup. Musiken af Kunzen. ♦ Kbh. 2 blade

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.