Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Johan Nordahl Bruns mindre Digte

Brun, Johan Nordahl: Johan Nordahl Bruns mindre Digte, (1818, digte, dansk) BD4:sp216
af Johan Nordahl Brun
udgiver: Christen Johansen Brun (1778-1847, sprog: norsk)
Detaljer
Johan Nordahl Bruns mindre Digte. Anden og forøgede Udgave. Udgivne af hans Søn C[hristen] Brun. ♦ Christiania, Jacob Lehmann, 1818. 379 sider, illustreret
Oversigt over andre udgaver:
1791 1. udgave: Samling af Johan Nordahl Bruns mindre Digte. ♦ Kiøbenhavn, Trykt og forlagt ved N. Møller og Søn, 1791. 292 sider

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.