Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Et halvt Dusin udvalgte Nytaarsvers fra Theatret til Publicum

Heiberg, [Joh. Ludv.]: Et halvt Dusin udvalgte Nytaarsvers fra Theatret til Publicum, (1832, digte, dansk) BDsupp:sp774
af Johan Ludvig Heiberg
udgiver: Ferdinand Printzlau
Detaljer
Et halvt Dusin udvalgte Nytaarsvers fra Theatret til Publicum Forfattede af Prof. Heiberg og fremsagte af Fru Heiberg, som Prolog ved det Kongelige Theaters Søndags-Forestilling den 1ste Januar 1832. Udgivet af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjöbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, [1832]. 15 sider
kollaps Noter
 note til titel Hertil udkom et anonymt skrift: Nytaarsvers fra Publikum til Theatret som Gjensvar paa Versene fra Theatret til Publikum. ♦ Kjøbenhavn, udgivet, trykt og forlagt af B.J. Bendixen, 1832. 14 sider.
Oversigt over andre udgaver:
1834 i: Samlede Skrifter [1dd] Senere udgave: Nytaarsvers fra Theatret til Publikum

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.