Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Halte Fanden

anonym [Lesage]: Halte Fanden, (1746-47, roman, fransk) BD4:sp491
af Alain-René Lesage (1668-1747, sprog: fransk)
oversat af Hans Paus
Detaljer
Halte Fanden eller Menneskenes hemmelige Feil og Laster, paa een behagelig Maade lagt for Dagen. Sammenskreven først paa Spansk, dernest oversat i det Franske Sprog, og efter denne Oversættelse verteret paa Dansk. Deel 1-2, Kbh. 1746-47
Oversigt over andre udgaver:
1757-58 Senere udgave: Halte-Fanden eller den hinkende Diævel, forestillende Menneskenes hemmelige Feyl og Laster paa en behagelig moraliserende Maade. Dette Skrift er først sammenskreven paa Spansk, dernæst oversat udi det Franske Sprog, og nu paa Dansk oversat. 2. Oplag, giennemseet

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.