Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Gefion

antologi: Gefion, (1825, samling, dansk) BD4:sp164 👓
udgiver: Elisa Thomsen
Detaljer
Gefion. Nytaarsgave for 1826, udgiven af Elisa Beyer. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af Udgiverinden, [1825]. [20] + 288 sider
kollaps Noter
 note til titel Med portræt (kobberstik) af: Birg. Elisab. Andersen, født Olsen, Skuespiller ved det Kongelige Danske Theater.
 note til titel Upagineret side: Mine høie Foresatte: Bestyrerne af den kongelige danske Skueplads underdanigst og taknemmeligst tilegnet.
 note til titel 4 upaginerede sider: Fortale [signeret Elisa Beyer].
 note til titel 10 upaginerede sider: Subscribenternes Navne.
 note til titel 4 upaginerede sider: Indhold.
kollaps Indhold

[s054] Sibbern, F. C.: Genialitet og Besindighed - Talent og Smag. (Fragment af en Poetik). Side 54-70 (1825)
[s272] Thomsen, Ove: Diamantkorset. En sand Begivenhed. Side 272-79 (1825, novelle(r))
af Ove Thomsen, f 1801 (1801-1862)
kollaps Noter
 Web Link H.C. Andersens dagbøger: [23-12-1825] Fik nu Gefion der er meget Snavs i, O Thomsen har ganske rapset sin Fortælling fra Ølenslæger.

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.