Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

En ganske nye Viise,

anonym: En ganske nye Viise,, (1729?, digte, dansk) BD4:sp261
af Anonym
Detaljer
En ganske nye Viise, og mærkeligt Exempel, om Jydernes Fremgang, Lykke og ærlige Forfremmelse. Alle gode, retskafne, oprigtige, trofaste og ærlige Jyder i særdeleshed til Ære. ♦ Kbh., [uden år, 1729?]. 4 blade
kollaps Noter
 note til titel Trykt hos L.N. Svares Efterl.
Oversigt over andre udgaver:
1729 Samhørende, 2. del af: En lystig ny Viise, og merckelig Exempel om Jydernes Fremgang, Lycke og ærlige Forfremmelse, udi bare Dactyliske Riim. ♦ [Uden sted], 1729. 4 blade

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.