Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Den franske Krigsfange

Alby, Ernest: Den franske Krigsfange, (1847, roman, fransk) EMP3727
af Ernest Alby (1809-1868, sprog: fransk)
oversat af Magnus Strøm
Detaljer
Den franske Krigsfange. Overs. af M. Strøm. ♦ 1847. 353 sider
originaltitel: La captivité du trompette Escoffier, 1848
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende fra Nr. 200 (28-8-1847) til Nr. 253 (29-10-1847).
 note til titel Note til første afsnit: Allerede under 5te d. M. i vort Nr. 180 have vi underrettet Læserne af vore Feuilleton om, at denne Fortælling vilde følge paa Slutningen af "En Nat ved Bullar-Søen". Ønsket om at forebygge Collision og flere Omstændigheder have foranlediget os til, allerede i Dag at meddele Indledningen til Fortællingen, skjøndt "Bullar-Søen" først vil blive endt om et Par Dage.
 note til titel Noten 5-8-1847: Umiddelbart efter "En Nat ved Bullar-Søen", som snart bliver sluttet, vil som Feuilleton-Artikel blive meddeelt Ernst Albys Behandling af den bekjendte interessante Begivenhed, som Aviserne have omtalt, "den franske Trompeters Escoffiers Fangenskab hos Abd-el-Kader".
 url Fuld visning af den danske oversættelse i Berlingske Tidende på:  Link til ekstern webside Mediestream

Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.