Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Fortællinger og historiske Noveller

Genlis: Fortællinger og historiske Noveller, (1820, novelle(r), fransk) EMP4253 BD4:sp491
af Félicité de Genlis (1746-1830, sprog: fransk)
oversat af Jens Henrik Lund
Detaljer
Fortællinger og historiske Noveller. Af Brulart de Seillery, Grevinde af Genlis. Overs. ved J.H. Lund. ♦ Kbh., 1820. Deel 1, 371 sider
kollaps Noter
 note til titel På fransk udgør novellerne samlingen: Contes moraux et nouvelles historiques, 1-6, 1802-15.
kollaps Indhold

[a] Genlis: Kierlighed ved Hoffet. Historisk Novelle (1820, novelle(r))
originaltitel: Mlle de Clermont, 1802-15

[b] Genlis: Den forunderlige Saphir, eller Lykkens Talisman. Østerlandsk Fortælling (1820, novelle(r))
originaltitel: Le saphir merveilleux, 1802-15

[c] Genlis: Frafaldet eller Hoved og Hierte i Strid (1820, novelle(r))
originaltitel: L'apostasie, 1802-15

[d] Genlis: Prindsessen af Ursini. Historisk Novelle (1820, novelle(r))
originaltitel: La princesse des Ursins, 1802-15

[e] Genlis: Slottet Kolmeras (1820, novelle(r))
originaltitel: Le châteaux de Kolméras, 1802-15

[f] Genlis: Manden fra Landet eller Hiertens-Godhed seirer (1820, novelle(r))
originaltitel: Le bonhomme, 1802-15

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.