Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Fortællinger og Dialoger

Meissner, A. G.: Fortællinger og Dialoger, (1785-90, novelle(r), tysk) EMP2457 BD4:sp466
af August Gottlieb Meissner (1753-1807, sprog: tysk)
oversat af Johan Werfel
Detaljer
Fortællinger og Dialoger. Overs. af det Tydske [ved J. Werfel]. ♦ 1785-90. Hæfte 1-3, 144 + 150 + 190 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel På tysk trykt i samlingen: Erzählungen und Dialogen, 1781-89. [Bd.] 1-3.
kollaps Indhold

[1a] Meissner, A. G.: Melais Hund. [Dialog] (1785, novelle(r))
originaltitel: Der Hund des Melai
kollaps Noter

[1b] Meissner, A. G.: Besøget efter Døden. [Dialog] (1785, novelle(r))
originaltitel: Der Besuch nach dem Tode
kollaps Noter

[1c] Meissner, A. G.: Gustav Lindau, eller den Mand, som ikke vil taale Misundelse. Et Stykke af Branco's Reise-Journal. [Fortsættes] (1785, novelle(r))
originaltitel: Gustav Lindau
1785? i: Fortællinger og Dialoger [2a] Samhørende, fortsættes af (2. del): Gustav Lindau. (Fortsættelse og Slutning)
kollaps Noter

[1d] Meissner, A. G.: Berwig og Stiernen, Jupiter. En Dialog for dem, der føle sig miskiendte (1785, novelle(r))
originaltitel: Belwig und der Stern des Jupiters
kollaps Noter

[2a] Meissner, A. G.: Gustav Lindau. (Fortsættelse og Slutning) (1785?, novelle(r))
1785 i: Fortællinger og Dialoger [1c] Samhørende, 2. del af: Gustav Lindau, eller den Mand, som ikke vil taale Misundelse. Et Stykke af Branco's Reise-Journal. [Fortsættes]

[2b] Meissner, A. G.: Kongen i Bordellet. Farce af Kong Karl den Andens Historie [dialog] (1785?, novelle(r))
originaltitel: Der König im Bordell
kollaps Noter

[2c] Meissner, A. G.: Wilhelm von Albanaks Døttre (1785?, novelle(r))
originaltitel: Die Töchter Wilhelms von Albanak
kollaps Noter

[2d] Meissner, A. G.: Giaffar og Abassa, eller Barmeciderne (1785?, novelle(r))
originaltitel: Giaffar und Abassah, oder die Barmeciden
kollaps Noter

[3a] Meissner, A. G.: Spidsrødderne. Endnu et Fragment af Brankos Reisejournal (1790, novelle(r))
originaltitel: Die Spiesruthen
kollaps Noter

[3b] Meissner, A. G.: Hudflettelsen. Endnu et Fragment af Brankos Haandskrifter, og et Sidestykke til det foregaaende (1790, novelle(r))
originaltitel: Der Stokschilling
kollaps Noter

[3c] Meissner, A. G.: Scipio og Allucius. [dialog] (1790, dramatik)
originaltitel: Scipio und Allucius
kollaps Noter

[3d] Meissner, A. G.: Erkebiskop Cranmers sidste Nat (1790, novelle(r))
originaltitel: Erzbischofs Cranmers lezte Nacht
kollaps Noter

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.