Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Fortællinger

Gomez, de: Fortællinger, (1833, novelle(r), fransk) EMP4255 BDsupp:sp831
af Madeleine-Angélique Poisson de Gomez (1684-1770, sprog: fransk)
oversat af C.D. Krag
Detaljer
Fortællinger. Omarbeidet og udgivet af C. D. Krag. ♦ Kbh., 1833. vi + 430 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: Til Læseren [signeret "Udgiveren"].
Oversigt over andre udgaver:
1749-57 1. udgave: Hundrede nye Historier. Skrevne paa Fransk, nu paa Dansk oversatte [fra Ark 2 i Tome 3 af Conr. Wohnsen]. 1-6. Tome. ♦ Kbh., 1749-57. (3 bind)
kollaps Indhold

[a] Gomez, de: Den forliebte Tyv (1833, novelle(r))
[b] Gomez, de: Dydens Speil (1833, novelle(r))
[c] Gomez, de: Den ædelmodige Fribytter (1833, novelle(r))
[d] Gomez, de: Det lykkelige Bytte (1833, novelle(r))
[e] Gomez, de: Palmerius og Claudiæ eller Tapperheds Belønning (1833, novelle(r))
[f] Gomez, de: Sygevogtersken eller det lykkelige Forliig (1833, novelle(r))
[g] Gomez, de: Portrætmaleren eller Dødningebruden (1833, novelle(r))
[h] Gomez, de: Skytsengelen (1833, novelle(r))
[i] Gomez, de: Misforstaaelsen eller Adelsmanden fra Picardien (1833, novelle(r))

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.