Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Folke-Eventyr

Grimm, Brødrene: Folke-Eventyr, (1821, novelle(r), tysk) BD4:sp505 👓
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Johan Frederik Lindencrone
oversat af Louise Hegermann-Lindencrone
oversat af Adam Oehlenschläger
Detaljer
Folke-Eventyr samlede af Brødrene Grimm. Oversatte af Johan Frederik Lindencrone, Kammerherre. Gjennemseete og udgivne efter anden forøgede og forbedrede Udgave. ♦ Kjøbenhavn, C.H. Nøers Forlag, 1821. [7] xxxxvii [4] + 412 sider
originaltitel: Kinder- und Haus-Märchen, Erster Band, 1819
kollaps Noter
 note til titel På tysk udkom samlingen første gang 1812-15: Kinder- und Haus-Märchen, Bind 1-2. Zweite vermehrte und verbesserte Auflage udkom 1819, bind 1-2.
 note til oversat titel 7 upaginerede sider: Tilegnelse til Læserne. I Særdeleshed til den afdøde Oversætters kjæreste Ven, Geheime-Conferentsraad Johan Bülow [digt].
 note til oversat titel Side [i]-xiv: Fortale [Forordet fra den tyske udgave, signeret: Cassel, den 3die Juli 1819].
 note til oversat titel Side [xv]-xxxxvii: Indledning [Oversættelse af indledningen i den tyske udgave].
 note til oversat titel 4 upaginerede sider: Indhold.
 note til oversat titel Note på sidste indholdsside: De i Indholdet med * betegnede Eventyr ere med Hr. Professor Oehlenschlägers Tilladelse aftrykte efter de af ham i Aaret 1816 udgivne "Eventyr af forskjellige Digtere." [signeret: Oversætt.].
 note til oversat titel Den danske udgave er en komplet oversættelse af originalens bind 1.
 omtale Cay Dollerup: Tales and Translation, 1999, heri argumenteres side 72 for at den egentlige oversætter eller medoversætter må være datteren, Louise Hegermann-Lindencrone, da faderen døde 1817, og den tyske forøgede udgave udkom 1819.
 omtale Jævnfør også: Kirsten Fenger: Brødrene Grimm - og deres danske bekendtskaber, i: Magasin fra Det kongelige Bibliotek, Årg. 27, Nr. 3 (2014), side 27-43.  Link til ekstern webside tidsskrift.dk
 url Fuld visning af bogen (sort-hvid-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning (Erster Band) af den tyske tekst på:  Link til ekstern webside DTA
Oversigt over andre udgaver:
1823 Senere udgave: Folke-Eventyr samlede af Brødrene Grimm. Oversatte af Johan Frederik Lindencrone, Kammerherre. Gjennemseete og udgivne efter anden forøgede og forbedrede Udgave. ♦ Kiøbenhavn, Gyldendalske Boghandlings Forlag, 1823. [7] xxxxvii [3] + 412 sider
1839 Senere udgave: Folke-Eventyr. Overs. af J. F. Lindencrone. 2. dansk Udgave ♦
1844 Senere udgave: Folke-Eventyr. Overs. af J. F. Lindencrone. 3. dansk Udgave. ♦ Gyldendal, 1844. 394 sider
1853 Senere udgave: Folke-Eventyr. Overs. af J. F. Lindencrone. 4. dansk Udgave. ♦ Gyldendal, 1853. 360 sider
1857 Senere udgave: Folke-Eventyr. Overs. af J. F. Lindencrone. 5. Udg. ♦ Gyldendal, 1857
1863 Senere udgave: Folke-Eventyr. Oversat af J. F. Lindencrone. 6de dansk Udgave. ♦ Gyldendal, 1863. vi + 360 sider
1869 Senere udgave: Folke-Eventyr, samlede af Brødrene Grimm. Oversatte af Johan Frederik Lindencrone, Kammerherre. Syvende dansk Udgave. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), [1869]. v + 360 sider
1875 Senere udgave: Folke-Eventyr. Overs. af J. F. Lindencrone. 8. dansk Udgave ♦
1881 Senere udgave: Folke-Eventyr. Oversat af J. F. Lindencrone. 9de dansk Udgave. ♦ Gyldendal, 1881
1891 Senere udgave: Folke-Eventyr. Overs. af J. F. Lindencrone. 10. dansk Udgave. Gennemset af H. J. Greensteen. ♦ Gyldendal, 1891. vii + 424 sider
1899 Senere udgave: Folke-Eventyr. Overs. af J. F. Lindencrone. 11. dansk Udgave. Gennemset af H. J. Greensteen. ♦ Gyldendal, 1899. 424 sider
1909 Senere udgave: Folke-Eventyr. Overs. af J. F. Lindencrone. 12. dansk Udgave. Gennemset af H. J. Greensteen. ♦ Gyldendal, 1909. bind 1-2
kollaps Indhold

[s001] Grimm, Brødrene: Frøkongen og Henrik med Jernbaandene. Side [1]-4 (1821, novelle(r))
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [2fc] 1. udgave: Frøkongen og Henrik med Jernbaandene. Side 194-98

[s004] Grimm, Brødrene: En Kat og en Muus i Selskab. Side 4-6 (1821, novelle(r))
originaltitel: Katze und Maus in Gesellschaft, 1812

[s007] Grimm, Brødrene: Marie-Barnet. Side 7-12 (1821, novelle(r))
originaltitel: Marienkind, 1812

[s012] Grimm, Brødrene: Eventyr om een som drog ud for at lære Frygt at kjende. Side 12-23 (1821, novelle(r))
originaltitel: Märchen von einem, der auszog das Fürchten zu lernen, 1812

[s023] Grimm, Brødrene: Ulven og de syv unge Geder. Side 23-25 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Wolf und die sieben jungen Geißlein, 1812

[s026] Grimm, Brødrene: Den troe Johannes. Side 26-35 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der treue Johannes, 1819
kollaps Noter
 note til titel På tysk i originaludgaven, 1819, er titlen stavet: Der getreue Johannes.

[s036] Grimm, Brødrene: Det gode Kiøbmandsskab. Side 36-41 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der gute Handel, 1819

[s041] Grimm, Brødrene: Den sælsomme Spillemand. Side 41-44 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der wunderliche Spielmann, 1819

[s044] Grimm, Brødrene: De tolv Brødre. Side 44-50 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die zwölf Brüder, 1812

[s050] Grimm, Brødrene: Det lumpne Pak. Side 50-53 (1821, novelle(r))
originaltitel: Das Lumpengesindel, 1812

[s053] Grimm, Brødrene: Broerlill og Søsterlill. Side 53-60 (1821, novelle(r))
originaltitel: Brüderchen und Schwesterchen, 1812

[s060] Grimm, Brødrene: Rapunzel. (En Slags Rødder, der spises som Salat). Side 60-63 (1821, novelle(r))
originaltitel: Rapunzel, 1812

[s064] Grimm, Brødrene: De tre smaae Mænd i Skoven. Side 64-70 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die drei Männlein im Walde, 1812

[s070] Grimm, Brødrene: De trende Spindersker. Side 70-73 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die drei Spinnerinnen, 1812
kollaps Noter
 note til titel På tysk er titlen i originaludgaven, 1812: Von dem bösen Flachsspinnen. I 2. udgave fra 1819 er titlen: Die drei Spinnerinnen.

[s073] Grimm, Brødrene: Hansemand og Grethelill. Side 73-80 (1821, novelle(r))
originaltitel: Hänsel und Gretel, 1812

[s081] Grimm, Brødrene: De tre Slangeblade. Side 81-85 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die drei Schlangenblätter, 1819

[s085] Grimm, Brødrene: Den hvide Slange. Side 85-88 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die weiße Schlange, 1812

[s088] Grimm, Brødrene: Halmstraaet, Gløden og Bønnen paa Reisen. Side 88-89 (1821, novelle(r))
originaltitel: Strohhalm, Kohle und Bohne, 1812

[s090] Grimm, Brødrene: Fiskeren og hans Kone. Side 90-96 (1821, novelle(r))
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [1db] 1. udgave: Fiskeren og hans Kone Side 132-140

[s097] Grimm, Brødrene: Den tappre Skrædder. Side 97-106 (1821, novelle(r))
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [2fb] 1. udgave: Den tappre Skrædder. Side 190-93

[s106] Grimm, Brødrene: Askepot. Side 106-14 (1821, novelle(r))
originaltitel: Aschenputtel, 1812

[s114] Grimm, Brødrene: Gaaden. Side 114-17 (1821, novelle(r))
originaltitel: Das Rätsel, 1819
kollaps Noter
 note til titel På tysk i originaludgaven, 1819, stavet: Das Räthsel.

[s117] Grimm, Brødrene: Om Musen, Fuglen og Medister-Pølsen. Side 117-19 (1821, novelle(r))
originaltitel: Von dem Mäuschen, Vögelchen und der Bratwurst, 1812

[s119] Grimm, Brødrene: Moer Hulda. Side 119-23 (1821, novelle(r))
originaltitel: Frau Holle, 1812

[s123] Grimm, Brødrene: De syv Ravne. Side 123-26 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die sieben Raben, 1812

[s126] Grimm, Brødrene: Rødhætte. Side 126-30 (1821, novelle(r))
originaltitel: Rotkäppchen, 1812
1825 indgår i antologien: Moersomme og lærerige Eventyr [s072] Senere udgave: Rødhætten. Side 72-76

[s130] Grimm, Brødrene: De Bremer Stadsmusikanter. Side 130-34 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die Bremer Stadtmusikanten, 1819

[s134] Grimm, Brødrene: Det syngende Been. Side 134-36 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der singende Knochen, 1812

[s137] Grimm, Brødrene: Diævlen med de tre Guldhaar. Side 137-44 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Teufel mit den drei goldenen Haaren, 1812
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen stavet: Djævelen med de tre Guldhaar.

[s144] Grimm, Brødrene: Lusen og Loppen. Side 144-46 (1821, novelle(r))
originaltitel: Läuschen und Flöhchen, 1812

[s146] Grimm, Brødrene: Pigen uden Hænder. Side 146-53 (1821, novelle(r))
originaltitel: Das Mädchen ohne Hände, 1812

[s153] Grimm, Brødrene: Den snilde Hans. Side 153-56 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der gescheite Hans, 1812

[s157] Grimm, Brødrene: De tre Sprog. Side 157-60 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die drei Sprachen, 1819

[s160] Grimm, Brødrene: Den kloge Else. Side 160-64 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die kluge Else, 1819

[s164] Grimm, Brødrene: Skrædderen i Himlen. Side 164-66 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Schneider im Himmel, 1819

[s166] Grimm, Brødrene: Bordet dæk Dig, Guldæselet og Knippelen i Sækken. Side 166-77 (1821, novelle(r))
originaltitel: Tischchen deck dich, Goldesel und Knüppel aus dem Sack, 1812

[s177] Grimm, Brødrene: Tommeliden. Side 177-84 (1821, novelle(r))
originaltitel: Daumesdick, 1819

[s184] Grimm, Brødrene: Om Frue Rævinden. Side 184-87 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die Hochzeit der Frau Füchsin, 1812

[s187] Grimm, Brødrene: De Underjordiske. Side 187-91 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die Wichtelmänner, 1812
kollaps Noter
 note til titel Fællestitel for 3 mindre eventyr: I. Om en Skomager, hvis Arbeide de havde gjort, II. Om en Tjenestepige som stod Fadder hos dem. III. Om en Kone, hvis Barn de havde forbyttet.

[s191] Grimm, Brødrene: Røver-Brudgommen. Side 191-95 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Räuberbräutigam, 1812

[s195] Grimm, Brødrene: Hr. Korbes. Side 195-96 (1821, novelle(r))
originaltitel: Herr Korbes, 1812

[s196] Grimm, Brødrene: Hr. Gudfader. Side 196-98 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Herr Gevatter, 1812
kollaps Noter
 note til titel I indholdfortegnelsen stavet: Hr. Gudfaderen.

[s198] Grimm, Brødrene: Den underlige Gjæsterering. Side 198-99 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die wunderliche Gasterei, 1812

[s199] Grimm, Brødrene: Døden som Gudfader. Side 199-203 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Gevatter Tod, 1812

[s203] Grimm, Brødrene: Skrædderen Svend Tomlings Vandring. Side 203-08 (1821, novelle(r))
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [2fa] 1. udgave: Tommeliden. Side 187-90

[s208] Grimm, Brødrene: Fitchers Fugl. Side 208-12 (1821, novelle(r))
originaltitel: Fitchers Vogel, 1812
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen fejlagtigt stavet: Fichters Fugl.

[s212] Grimm, Brødrene: Enebærtræet. Side 212-23 (1821, novelle(r))
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [1da] 1. udgave: Enebærtræet Side 118-131

[s223] Grimm, Brødrene: Den gamle Soldan. Side 223-26 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der alte Sultan, 1812

[s226] Grimm, Brødrene: De sex Svaner. Side 226-31 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die sechs Schwäne, 1812

[s231] Grimm, Brødrene: Tornerose. Side 231-35 (1821, novelle(r))
originaltitel: Dornröschen, 1812
kollaps Noter
 note til titel I indholsfortegnelsen stavet: Tornerosen.

[s235] Grimm, Brødrene: Om Findefuglen. Side 235-38 (1821, novelle(r))
originaltitel: Fundevogel, 1812

[s239] Grimm, Brødrene: Kong Drosselskjæg. Side 239-44 (1821, novelle(r))
originaltitel: König Drosselbart, 1812

[s244] Grimm, Brødrene: Sneehvitteke. Side 244-54 (1821, novelle(r))
originaltitel: Schneewittchen, 1812

[s254] Grimm, Brødrene: Randselen, Hatten og Hornet. Side 254-60 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Ranzen, das Hütlein und das Hörnlein, 1812

[s260] Grimm, Brødrene: Rumleskaft. Side 260-63 (1821, novelle(r))
originaltitel: Rumpelstilzchen, 1812

[s263] Grimm, Brødrene: Kjæresten Roland. Side 263-68 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die Liebste Roland, 1812

[s268] Grimm, Brødrene: Om Guldfuglen. Side 268-76 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der goldene Vogel, 1812

[s276] Grimm, Brødrene: Hunden og Spurven. Side 276-80 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Hund und der Sperling, 1812

[s280] Grimm, Brødrene: Freder og Karenlisbeth. Side 280-88 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Frieder und das Katherlieschen, 1819

[s288] Grimm, Brødrene: De to Brødre. Side 288-14 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die zwei Brüder, 1819

[s314] Grimm, Brødrene: Bondeknolden. Side 314-20 (1821, novelle(r))
originaltitel: Das Bürle, 1819

[s320] Grimm, Brødrene: Dronningen for Bierne. Side 320-23 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die Bienenkönigin, 1819

[s323] Grimm, Brødrene: De tvende Fjære. Side 323-27 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die drei Federn, 1819
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen stavet: De tvende Fjedre.

[s327] Grimm, Brødrene: Guld-Gaasen. Side 327-32 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die goldene Gans, 1812

[s332] Grimm, Brødrene: Alskens-Laadd. Side 332-38 (1821, novelle(r))
originaltitel: Allerleirauh, 1812
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen stavet: Alskens-Laad.

[s339] Grimm, Brødrene: Hare-Bruden. Side 339-40 (1821, novelle(r))
originaltitel: Häsichenbraut, 1819

[s340] Grimm, Brødrene: De tolv Jægere. Side 340-44 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die zwölf Jäger, 1812

[s344] Grimm, Brødrene: Hexemesteren og hans Lærer. Side 344-46 (1821, novelle(r))
originaltitel: De Gaudeif un sien Meester, 1812

[s347] Grimm, Brødrene: Jorinde og Joringel. Side 347-50 (1821, novelle(r))
originaltitel: Jorinde und Joringel, 1812

[s350] Grimm, Brødrene: De trende Lykkebørn. Side 350-53 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die drei Glückskinder, 1819

[s354] Grimm, Brødrene: Sex komme igjennem Verden. Side 354-60 (1821, novelle(r))
originaltitel: Sechse kommen durch die ganze Welt, 1819
kollaps Noter
 note til titel I indholsfortegnelsen stavet: Sex komme nok igjennem Verden.

[s360] Grimm, Brødrene: Ulven og Mennesket. Side 360-62 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Wolf und der Mensch, 1819

[s362] Grimm, Brødrene: Ulven og Ræven. Side 362-64 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Wolf und der Fuchs, 1819

[s364] Grimm, Brødrene: Ræven og dens Nabomoer. Side 364-65 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Fuchs und die Frau Gevatterin, 1819

[s366] Grimm, Brødrene: Ræven og Katten. Side 366 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Fuchs und die Katze, 1819

[s367] Grimm, Brødrene: Nelliken. Side 367-72 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die Nelke, 1812

[s372] Grimm, Brødrene: Den kloge Grethe. Side 372-75 (1821, novelle(r))
originaltitel: Das kluge Gretel, 1819

[s376] Grimm, Brødrene: Den gamle Bedstefader og Sønnesønnen. Side 376 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der alte Großvater und der Enkel, 1812

[s377] Grimm, Brødrene: Nøkken. Side 377-78 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die Wassernixe, 1812

[s378] Grimm, Brødrene: Om Hønens Død. Side 378-80 (1821, novelle(r))
originaltitel: Von dem Tode des Hünchens, 1812

[s380] Grimm, Brødrene: Broder Lystig. Side 380-93 (1821, novelle(r))
originaltitel: Bruder Lustig, 1819

[s393] Grimm, Brødrene: Spille-Hans. Side 393-96 (1821, novelle(r))
originaltitel: De Spielhansl, 1819

[s397] Grimm, Brødrene: Hans som havde Lykken med sig. Side 397-403 (1821, novelle(r))
originaltitel: Hans im Glück, 1819
andet: Friedrich August Wernicke (1794-1819, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel Bearbejdet efter eventyr ved Friedrich August Wernicke, trykt i: Wünschelruthe, Jg. 1818, Heft 33, side 129-31, under titlen: Hans Wohlgemut.
 url Fuld visning af den tyske tekst fra Wünschelruthe på:  Link til ekstern webside Wikisource
 url Fuld visning af den tyske tekst hos Grimm på:  Link til ekstern webside Wikisource

[s403] Grimm, Brødrene: Hans gifter sig. Side 403-05 (1821, novelle(r))
originaltitel: Hans heiratet, 1819
kollaps Noter
 note til titel På tysk er titlen i originaludgaven, 1819, stavet: Hans heirathet.

[s405] Grimm, Brødrene: Guldbørnene. Side 405-11 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die Goldkinder, 1812

[s411] Grimm, Brødrene: Ræven og Gæssene. Side 411-12 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Fuchs und die Gänse, 1812

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.