Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Phantasiestykker

antologi: Phantasiestykker, (1821, samling, tysk) EMP1578 BD4:sp453
af antologi tysk (sprog: tysk)
oversat af A.P. Liunge
Detaljer
Phantasiestykker. En Samling Fortællinger og Noveller af Clemens Brentano, Hoffmann, Houwald og Heinr. v. Kleist. Paa Dansk udgivne af A. P. Liunge. ♦ Kbh., 1821. 134 sider
Oversigt over andre udgaver:
1821-24 Senere udgave: Nyeste Bibliothek af Fortællinger. ♦ 1821-24. 1.-6. Deel
kollaps Indhold

[a] Kleist, Henrich v.: Bruden paa St. Domingo (1821, novelle(r))
originaltitel: Die Verlobung in St. Domingo, 1810-11
af Heinrich von Kleist (1777-1811, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Erzählungen, bd. 1-2, 1810-11.

[b] Kleist, Henrich v.: Betlersken fra Locarno (1821, novelle(r))
af Heinrich von Kleist (1777-1811, sprog: tysk)

[c] Houwald, Ernst v.: Kapelmester Müller. Et Fragment af mine musikalske Vandringer (1821, novelle(r))
af Ernst Christoph von Houwald (1778-1845, sprog: tysk)

[d] Brentano, Clemens: Historien om den brave Kasper og skjøn Ane (1821, novelle(r))
originaltitel: Geschichte vom braven Kasperl und dem schönen Annerl, 1817
af Clemens Brentano (1778-1842, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Gaben der Milde, 1817, bind 2, side 345-78.
 url Fuld visning af den tyske tekst på:  Link til ekstern webside Wikisource

[e] Hoffmann: Popowicz og Agafia (1821, novelle(r))
af Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776-1822, sprog: tysk)

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.