Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Familiehistorier

Lafontaine, A.: Familiehistorier, (1799-1805, roman, tysk) EMP2317 BD4:sp462
af August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)
oversat af Elias Laurits Grüner
oversat af Niels Thoroup Bruun
Detaljer
Familiehistorier. ♦ 1799-1805. Bd. 1-12
originaltitel: Familiengeschichten. 1-11, 1797-1804
kollaps Indhold

[1-2] Lafontaine, A.: Familien fon Halden. Overs. [af E.L. Grüner]. ♦ Helsingøer, 1799. Deel 1-2, 406 + 390 sider (1799, roman)
originaltitel: ?
kollaps Noter
 note til oversat titel Bind 1, 5 upaginerede sider: [Forord af oversætteren].
 note til oversat titel Bind 2, 4 upaginerede sider: [Oversætterens tilegnelse til Ritmester Engelsted, Hirschholm].

[3] Lafontaine, A.: Familien Sængt Sjyliæng. Overs. af E. L. Grüner. ♦ Helsingøer, 1800. 380 sider (1800, roman)
kollaps Noter
 note til oversat titel Af forf. tilegnet "Førstekonsul Bonaparte".

[4-5] Lafontaine, A.: Familien Herman Lange. Overs. af N. T. Bruun. ♦ Kbh., 1801. Deel 1-2, 422 + 398 sider (1801, roman)
[6] Lafontaine, A.: Karl Engelmands Dagbog. Overs. af N. T. Bruun. ♦ Kbh., 1801. 303 sider (1801, roman)
[7-8] Lafontaine, A.: En fattig Landsbypræsts Levnet. Overs. af N. T. Bruun. ♦ Kbh., 1801. Deel 1-2, 374 + 344 sider (1801, roman)
[9-10] Lafontaine, A.: Henriette Belmand. Et Malerie af skiønne Hierter. Overs. af N. T. Bruun. ♦ Kbh., 1802. Deel 1-2, 312 + 312 sider (1802, roman)
[11-12] Lafontaine, A.: Barneck og Saldorf. Overs. af N. T. Bruun. ♦ Kbh., 1805. Deel 1-2, 320 + 320 sider (1805, roman)

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.