Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Familiebibliothek

tidsskrift: Familiebibliothek, (1835-37, periodicum) BDsupp:sp803
udgiver: J.R. Reiersen
Liste over indekseret indhold
Detaljer
Familiebibliothek. Udg. af J. R. Reiersen. 1835-37
kollaps Noter
 note til titel Adresseavisen 14-10-1835: Familiebibliothek
Af dette allerede i Foraaret af mig bebydede, men ved forskjellige Omstændigheder forsinkede Hefteskrift, er 1ste Deels første Hefte udkommet og indeholder Begyndelsen af: "Nonnen i Monza", oversat fra det Italienske efter Originalens ottende Udgave af Erich Ch. Monrath. Subskription paa Familiebibliotheket, der vil komme til at indeholde omhyggelige Oversættelser af den italienske, franske, engelske og tydske Romanlitteraturs skjønneste Frembringelser, modtages i alle Byens Boglader og hos undertegnede Udgiver. Hver fjortende Dag udgaaer et Hefte, smagfuldt udstyret og trykt med nye Typer, paa 128 Sider, der tilbringes Subskribenterne for 24 sk.
J.R. Reiersen, Stud. phillologiæ, Borgergade 202, 2den Sal.
Oversigt over andre udgaver:
1839-40 Samhørende, fortsættes af (2. del): Familiebibliothek. Udg. af C. G. Schiellerup. Ny Suite. 1839-

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.