Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Fabrikanten

Ohnet, Georges: Fabrikanten, (1900, roman, fransk) EMP4512
af Georges Ohnet (1848-1918, sprog: fransk)
Detaljer, denne udgave
Fabrikanten. Roman. Paa Dansk ved C. Reiffenstein-Hansen. ♦ [u.å.]. 411 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Føljetontryk. Ikke medtaget i Dansk Bogfortegnelse. Oversættelsen forskellig fra de andre udgaver.
 note til oversat titel Følge Det kgl. Biblioteks katalogisering er udgivelsen fra år 1900.
1882 1. udgave: Fabrikanten. Roman. Ved H. H. Gjødvad. ♦ Salmonsen, 1882. 380 sider

Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.