Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Eventyr, Fortællinger og smaa Romaner

Lafontaine, A.: Eventyr, Fortællinger og smaa Romaner, (1802, novelle(r), tysk) EMP2330 BD4:sp463
af August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)
oversat af Knud Lyne Rahbek
oversat af R. Frankenau
Detaljer
Eventyr, Fortællinger og smaa Romaner. Overs. i Dansk ved Rahbek og Frankenau. ♦ Schubothe, 1802. 106 sider
kollaps Noter
 note til titel Oversættelser fra samlingen: Mährchen, Erzählungen und kleine Romane, 1801.
kollaps Indhold

[a] Lafontaine, A.: Naturens List eller List over List (1802, novelle(r))
originaltitel: Die List der Natur, oder List über List, 1801
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på:  Link til ekstern webside Hathi Trust

[b] Lafontaine, A.: Den tvungne Elskov (1802, novelle(r))
originaltitel: Die erzwungene Liebe, 1801
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på:  Link til ekstern webside Hathi Trust

[c] Lafontaine, A.: Feiltagelserne, eller Faderen. Deel 1 (1802, novelle(r))
[d] Lafontaine, A.: Den uskyldige Forførerske (1802, novelle(r))
originaltitel: Die unschuldige Verführerin, 1801
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på:  Link til ekstern webside Hathi Trust

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.