Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Evelina

Burney, [Frances]: Evelina, (1805-12, roman, engelsk) EMP 362 BD4:sp482
af Frances Burney (1752-1840, sprog: engelsk)
oversat af H.W. Lundbye
oversat af A. Desine Guldberg
oversat af Carl v. Haven
Detaljer
Evelina eller et ungt Fruentimmers Indtrædelse i Verden. ♦ Schubothe, 1805-12. Deel 1-3, iv + 268 + 254 + 260 sider
originaltitel: Evelina (engelsk), 1778
kollaps Noter
 note om oversættelse Del 1: Overs. af det Engelske ved H.W. Lundbye.
 note om oversættelse EMP362 gengiver navnet på oversætteren til 2. Deel som A. Delfine Guldberg, mens Bibliotheca Danica, bind 4, spalte 482 har A. Desine Guldberg, Ehrencron-Müller, bind 3, side 303 har A. Define Guldberg.
 note om oversættelse Del 3: Overs. af det Engelske ved K. von Haven.
 note til oversat titel Del 1, side i-iv: Forfatterindens Fortale [Om romanen].
 note til oversat titel Deel 1 og Deel 2 udkom i 2. Udg., Kbh., 1812 [titeloplag].
 note om føljeton Føljeton (anden oversættelse) i Berlingske Tidende 1899, med undertitlen: En ung Dames Indtrædelse i Verden. Roman i Breve af Miss Burney.

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.