Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Elisabeth

Cottin: Elisabeth, (1822, roman, fransk) EMP3903 BD4:sp489
af Sophie Cottin (1770-1807, sprog: fransk)
oversat af Jens Jørgen Østrup
forord af F.C. Gutfeld
efterskrift af Joseph-François Michaud (1767-1839, sprog: fransk)
Detaljer
Elisabeth eller de Forviste i Siberien. Roman. Med en historisk Efterretning om Forfatterinden. Overs. af J. J. Østrup. Med en Fortale af [Fr. Carl] Gutfeld. ♦ Kbh., 1822. I-X + 11-128 sider
originaltitel: Elisabeth, 1806
kollaps Noter
 note til titel Side I-II: Fortale [signeret G.].
 note til titel Side III-VIII: Historisk Efterretning om Forfatterinden [af Michaud].
 note til titel Side IX-X: Fortale [af forf.].
 url Fuld visning af den franske tekst på:  Link til ekstern webside Wikisource

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.