Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Elisa

anonym [Wobeser, Wilhelmine Karoline]: Elisa, (1799, roman, tysk) EMP3023 BD4:sp475
af Wilhelmine Karoline Wobeser (1769-1807, sprog: tysk)
oversat af Manasse Tøxen
Detaljer
Elisa eller Mønstret for Koner. Overs. efter fjerde forbedrede Udgave af M. Tøxen. ♦ 1799. 335 sider + 6 kobbere
originaltitel: Elisa, 1795
se også: Robert
kollaps Noter
 note til oversat titel 1 upagineret side: Alle danske Piger og Koner tilegnet af Oversætteren.
 note til oversat titel 16 upaginerede sider: Oversætterens Fortale. Forfatterindens Fortale. Fortale til anden Udgave. Forlæggerens Fortale til tredie Udgave.

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.