Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Efteraarserindringer fra en Sommerreise i Sverige i Aaret 1836

Blicher, S. S.: Efteraarserindringer fra en Sommerreise i Sverige i Aaret 1836, (1837, digte, dansk) BDsupp:sp773
af Steen Steensen Blicher
Detaljer
Efteraarserindringer fra en Sommerreise i Sverige i Aaret 1836. ♦ Randers, Fr. Smiths Forlag, 1837. 64 sider
kollaps Noter
 note til forfatter Forfatternavnet er på smudstitelblad anført som: St. St. Blicher.
 note til titel Titlen er på smudstitelblad anført som: Svithiod.
Oversigt over andre udgaver:
1840 indgår i: Samlede Noveller og Digte [s081] Senere udgave: Efteraarserindringer fra en Sommerreise i Sverrig i Aaret 1836. [Digte]. Side 81-124
1928 i: Samlede Skrifter [20s178] Senere udgave: Svithiod. Side 178-216

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.