Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Dramatiske Værker

Kruse, Lauritz: Dramatiske Værker, (1818-20, dramatik, dansk) BD4:sp331
af Lauritz Kruse
Detaljer
Dramatiske Værker. ♦ Kbh., Beeken, 1818-20. 1-4. Deel, 386 + 362 + 351 + 328 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten (Bind 1) på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af teksten (Bind 2) på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
kollaps Indhold

[1a] Kruse, Lauritz: Enken. Sørgespil i 5 Optoge (1818, dramatik)
[1b] Kruse, Lauritz: Arlechinos Bryllup. Lystspil i 5 Optoge (1818, dramatik)
[2a] Kruse, Lauritz: Ezzelin, Tyran til Padua. Tragoedie i 5 Optoge (1819, dramatik)
[2b] Da Ponte, Lorenzo: Don Juan. Opera i 2 Acter (af Abbé da Ponta efter Molière), bearbeidet til Mozarts Musik af L. Kruse (1819, dramatik)
af Lorenzo da Ponte (1749-1838, sprog: italiensk)
andet: Molière (1622-1673, sprog: fransk)
1874 Senere udgave: Don Juan. Opera i 5 Akter. Oversat af A. Zinck. Musiken af Mozart. Inddelingen og Scenearrangementet efter Friherre v. Wolzogens tydske Bearbeidelse. ♦ Schubothe, 1874. 23 sider
1899 Senere udgave: Don Juan. Opera i 4 Akter. Musikken af W. A. Mozart. Overs. af E. Bøgh. ♦ V. Pio, 1899.
kollaps Noter
 note til oversat titel Også udgivet separat med årstal 1822, side 197-362.

[3a] Kruse, Lauritz: Aandsprøven. Syngespil i tvende Optoge (1819, dramatik)
[3b] Kruse, Lauritz: De to Kunstnere. Syngespil i trende Optoge (1819, dramatik)
[3c] Kruse, Lauritz: Specien. Idyl i eet Optog (1819, dramatik)
1803 1. udgave: Specien
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separat med nyt titelblad, 1822.

[4a] Kruse, Lauritz: Fostersønnerne. Sørgespil i fem Optoge (1820, dramatik)
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separat med nyt titelblad: Fostersønnerne. Originalt Skuespil i 5 Optoge. ♦ Kbh., 1822.

[4b] Kruse, Lauritz: Ungdomsvennerne. Skuespil i tre Akter (1820, dramatik)
1801 1. udgave: Ungdomsvennerne eller Een Nat i Paris. Skuespil i tre Akter. ♦ 1801
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separat med nyt titelblad: Ungdoms-Vennerne. Originalt Skuespil. ♦ Kbh., 1822.

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.