Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Dramatisk Lommebog

Kotzebue, A. v.: Dramatisk Lommebog, (1811, dramatik, tysk) BD4:sp362
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
oversat af O.G.F. Bagge
Detaljer
Dramatisk Lommebog. Af A. v. Kotzebue. Udgivet og oversat af Ove Georg Fr. Bagge. Første Deel. ♦ Aalborg, 1811
kollaps Indhold

[a] Kotzebue, A. v.: Paris' Dom. Frit oversat 1809 (1809, dramatik)
[b] Kotzebue, A. v.: Landstedet ved Kongevejen (1811, dramatik)
[c] Kotzebue, A. v.: De Sandsesløse (1811, dramatik)
[d] Kotzebue, A. v.: Æselsskyggen eller: Processen i Ravnekrog (1811, dramatik)

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.