Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Danske Skuespil og Fuglevise

Ranch, Hieronymus Justesen: Danske Skuespil og Fuglevise, (1876-77, dramatik, dansk)
af Hieronymus Justesen Ranch
udgiver: S. Birket-Smith
andet: Otto Kalkar
Detaljer
Danske Skuespil og Fuglevise. Udgivet af S. Birket Smith. Med en ordforklaring af O. Kalkar. Samfundet til den danske Literaturs Fremme, 1876-77
kollaps Indhold

[a] Ranch, Hieronymus Justesen: Kong Salomons Hylding (1876-77, dramatik)
1585 1. udgave: K: Salomons Hylding. En ny lystig, oc nyttig Comoedie, aff K: Dauids, oc K: Salomons Historier vd dragit. Oc ageret ... vdi H. Førstis, Hertug Christian den Fierdis Hylding, som stod i Wiborg, Trinitatis Tisdag Anno 1584. [Kbh.], 1585

[b] Ranch, Hieronymus Justesen: Samsons Fængsel (1876-77, dramatik)
1633 1. udgave: Samsons Fængsel. Det er En ynckelig Tragedi om den dræfflige stærcke Krigs Hældt Samson, en mectig Dommere i Israel, vnderlig begaffuit med Mod oc Styrcke aff Herren. Dog slemmelig igien forlorit, i det hand forlod Gud, slog sig til Letfærdigheden ... Aarhus, 1633

[c] Ranch, Hieronymus Justesen: Karrig Niding (1876-77, dramatik)
1664 1. udgave: Karrig Niding. Det er: En lystig Leeg eller Comoedie, om en sulten og karrig Hossbunde, og hans Hustru: Hvorledis hand aff Sult og Nidskhed, er dragen aff Bye med Nøglene til Mad og Øll fra hinder og hans fattige smaa Børn og Husz-Folck ... ♦ Kiøbenhaffn, 1664. [63] sider

[d] Ranch, Hieronymus Justesen: Fuglevisen (1876-77, digte)