Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Danske Skrifter

Pedersen, Christiern: Danske Skrifter, (1850-56, samling, dansk)
af Christiern Pedersen
udgiver: C.J. Brandt
udgiver: Theodor Fenger
Detaljer
Danske Skrifter. Udg. af C.J. Brandt og R. Th. Fenger. ♦ Kbh., Gyldendalske Boghandling, 1850-56. 1-5 Bind
kollaps Noter
 url Fuld visning på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
kollaps Indhold

[5a] Pedersen, Christiern: Kejser Karl Magnus Krønike. Paany udgivet af Christiern Pedersen, og her aftrykt efte den første Udgave, Malmø 1534. ♦ Kjøbenhavn, 1855. Side 1-128 (1855, roman)
[5b] Pedersen, Christiern: Kong Olger Danskes Krønike. Udsat paa Dansk af Christiern Pedersen, og her aftrykt efte den første Udgave, Malmø 1534. ♦ Kjøbenhavn, 1855. Side 129-314 (1855, roman)
1534 1. udgave: Kong Olger Danskis Krønicke. Som vaar Kong Gøttrickis søn oc en veldig Konge her i Danmarckis rige, oc i Engeland och Babilonien, som her effter bescreffuit staar ... udsat paa danske aff Christiern Pedersen ...
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separat, 1855. 186 sider.
 url Fuld visning af titlen på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af den separate udgave (pdf) på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek

[5c] Pedersen, Christiern: Danske Kröniker. Udgivne efter Haandskrifter af C. J. Brandt. Side 315-544 (1855, samling)
kollaps Noter
 url Fuld visning af titlen på:  Link til ekstern webside Hathi Trust