Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Dansk Poetisk Anthologie

antologi: Dansk Poetisk Anthologie, (1830-40, dansk) BDsupp:sp 👓
redigeret af Christian Molbech
Detaljer
Dansk Poetisk Anthologie eller Udvalg af danske og norske lyriske Digteres Arbeider, efter Tidsfølgen, og ledsaget med biographisk-kritiske Efterretninger ved Christian Molbech. ♦ Kiøbenhavn, Forlagt af C.A. Reitzel, 1830-40. 1-2, 4 Deel, (xx + 424) + (xiv + 492) + 372 sider
kollaps Noter
 note til titel Indhold, Første Deel: digte af Christian Braumann Tullin, Ambrosius Stub, Peder Christoffer Stenersen, Johan Nordal Brun, Claus Frimann, Peder Harboe Frimann, Edvard Colbiørnsen, Johan Hermann Wessel, Johannes Ewald.
 note til titel Indhold, Anden Deel, 1832: Digte af Edvard Storm, Peter Magnus Troiel, Thomas Thaarup, Christen Henriksen Pram, Knud Lyne Rahbek, Jens Zetlitz, Jonas Rein, Jens Baggesen,.
 note til titel Indhold, Fjerde Deel. Danske Digtere efter Øhlenschlæger. Første Afdeling, 1840: side [3]-116 Grundtvig, side [117]-74 Ingemann, side [175]-242 Blicher, side [243]-372 Johan Ludvig Heiberg.
 note til titel 3. Del udkom ikke, og 4. del udkom kun med første afdeling.
 url Fuld visning på:  Link til ekstern webside Hathi Trust

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.