Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Dansk og norsk Nationalværk

Rahbek, K. L.: Dansk og norsk Nationalværk, (1828-30, roman, ukendt) BD4:sp497 👓
af antologi flere sprog (sprog: fleresprog)
udgiver: Knud Lyne Rahbek
udgiver: Fr. Thaarup
Detaljer
Dansk og norsk Nationalværk eller Almindelig ældgammel Moerskabslæsning. Paa ny udgivet og gjennemseet, samt forøget med historisk-litterariske Noticer af K. L. Rahbek. ♦ Kjøbenhavn, Beekens Forlag, 1828-30. 3 bind
kollaps Noter
 note til titel Bind 3: sluttet af Fr. Thaarup.
 note til titel Hver folkebog med separat paginering i bind 1-2, bind 3 fortløbende paginering.
 url Fuld visning af bogen, bind 1, på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
kollaps Indhold

[1a] Rahbek, K. L.: Krønike om Keiser Carl Magnus. xvi + 192 sider (1828, roman)
kollaps Noter
 url Fuld visning på:  Link til ekstern webside Google Books

[1b] Rahbek, K. L.: Kong Olger Danskes Krønike. 341 sider (1828, roman)
oversat af Christiern Pedersen (1480-1554)
1534 1. udgave: Kong Olger Danskis Krønicke. Som vaar Kong Gøttrickis søn oc en veldig Konge her i Danmarckis rige, oc i Engeland och Babilonien, som her effter bescreffuit staar ... udsat paa danske aff Christiern Pedersen ...
kollaps Noter
 note til titel Side [3]-8: (Fordanskeren Christen Pedersens) Fortale paa denne Bog.
 note til titel Side 308-342: [Note, signeret K.R.].

[1c] Rahbek, K. L.: Her begynder en lystelig Historie om John Præst, og af hans store Rigdom og Magt. Side 342-48 (1828, roman)
kollaps Noter
 url Fuld visning på:  Link til ekstern webside Hathi Trust

[2a] Rahbek, K. L.: En skiøn og lystig Historie om Keiser Octaviano, hans Huusfrue og to Sønner. 272 sider (1829, roman)
kollaps Noter
 url Fuld visning på:  Link til ekstern webside Google Books

[2b] Rahbek, K. L.: Flores og Blantseflor. 82 sider (1829, roman)
[2c] Rahbek, K. L.: En smuk lystig Historie om den berømmelige Ridder og Helt Hr. Vigoleis med Guld-Hjulet. 132 sider (1829, roman)
1656 1. udgave: En smuck lystig Historie, om den berømmelige Ridder og Helt Her Viegoleis med Guldhiulet. Hvorledes han veldelig offvervant den stercke Kempe oc Hedning Roas af Glois, med fleere hans ridderlige Gierninger. Som tilforn ey haffver været paa Dansk, men nu offversat aff det Tydske Sprock. ♦ Kbh., 1656

[2d] Rahbek, K. L.: Historie om den dyrekjøbte Isabella. 70 sider (1829, roman)
[3a] Rahbek, K. L.: Griseldis. Side 1-53 (1830, roman)
kollaps Noter
 note til titel Side 53-54: [Note signeret K.R.].
 url Fuld visning på:  Link til ekstern webside Google Books

[3b] Rahbek, K. L.: En meget smuk Historie om den skiönne Magelone, en Kongedatter af Neapel, og en Riddder, som blev kaldet Peder med Sölvnöglen, en Grevesøn af Provence. Side [55]-126, 130-83 (1830, roman)
kollaps Noter
 note til titel Side 127-130: Noticer til det foregaaende.
 note til titel Side 183-88: [Noter signeret K.L. Rahbek].

[3c] Rahbek, K. L.: En meget smuk Historie om den ædle og tappre Tistran, en burgundisk Hertugsøn og den skiønne og dydige Indiane, Keiserens og store Moguls Datter af Indien. Side [189]-298 (1830, roman)
kollaps Noter
 note til titel Side 298-304: Noticer [usigneret].

[3d] Rahbek, K. L.: En lystig Historie, om Fortunatus's Pung og hans Ønskehat. Side [305]-489 (1830, roman)
kollaps Noter
 note til titel Side 490-94: Efterskrift [usigneret].

[3e] Rahbek, K. L.: Historien om Ridder Reymund og Prindsesse Melusine,. en Kongedatter af Albanien, tilligemed en kort Beskrivelse over deres 10 Sønner, hvoraf de fleste vare Vanskabninger. Side [495]-520 (1830, roman)
af Jean d'Arras (sprog: fransk)
1667 1. udgave: En smuck lystig Historie, om Melusina, dog saare ynckeligt oc bedrøffveligt paa det sidste at læse. ♦ U.St., 1667
kollaps Noter
 note til titel Side 521-24: Literarisk Underretning om Melusines Historie [usigneret].

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.