Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Dansk National Sang

Jessen, Juliane Marie: Dansk National Sang, (1819, digte, dansk) BD4:sp232
af Juliane Marie Jessen
Detaljer
Dansk National Sang. ♦ Kbh., Andreas Seidelin, 1819
kollaps Noter
 note til titel Også trykt med titlen: Kronede danske Nationalsang til Prof. Weises kronede Musik. ♦ Kbh., 1821. 2 blade.
 note til titel Findes også med: ♦ Ribe, 1822. 2 blade.
 note til titel Hertil udkom: [Jørg. Karstens] Blok Tøxen: Et Par Ord om Pengebegeistring og Folkesange. ♦ Kbh., 1819. Kvartformat, 2 blade.  Tøxen, J.K. Blok J.K. Blok Tøxen
 note til titel og: O.G.F. Bagge: Et Par Ord til Formeneren om Nationalsangen. ♦ Aarhuus, 1819.  Bagge, O.G.F. O.G.F. Bagge
 note til titel og: O.G.F. Bagge: Frøken Jessen og Mamsel Avind citerede for Sandheds Domstol. ♦ Aarhuus, 1820.  Bagge, O.G.F. O.G.F. Bagge
 anmeldelse Fund og Forskning: bind 22 (1976), side 177-202: Jørgen Poul Erichsen: Den kronede danske nationalsang fra 1819 og hvad deraf fulgte. En litterær pennefejde med et musikalsk eftespil.  Link til ekstern webside http://tidsskrift.dk/index.php/fundogforskning/article/view/1719/2882

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.